Tuoro

Tuoro is specialist en coach in ondersteuning en begeleiding bij moeilijk verstaanbaar gedrag.

Clienten van Tuoro zijn bijvoorbeeld (ouders van) individuele hulpvragers met bijvoorbeeld autisme, ADHD of ontwikkelingsstoornissen, teams in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, scholen voor regulier en speciaal onderwijs, de psychiatrie en verpleeg- en verzorgingsinstellingen.

Zij kunnen met hun vragen bij Tuoro terecht wanneer er sprake is van (ernstig) probleemgedrag.

Voor Tuoro wordt enkel de hosting verzorgd.